Terapeuter

Tilbud til Pensionisthuset Strandens brugere.

Fysioterapeuten kommer den første mandag i måneden kl. 12.30 - 13.30.

Ergoterapeuten kommer den tredje fredag i måneden kl. 13.00 - 14.00.

Terapeuternes oplæg: Den første torsdag i måneden kl. 12.00 - 13.00