Om Brønden

Kulturhuset Brønden er et naturligt samlingssted for borgerne i Brøndby Strand. Det er et levende hus med Cafe, mødelokaler, multisal, AOF, værested for pensionister og bibliotek. Der er noget for folk i alle aldre og vi har altid tid til at hjælpe jer med det I søger.
Velkommen til.

Kig indenfor

Hjælp til IT

Hvis du har brug for hjælp til PC, tablets og borger.dk, er der hjælp at hente i Brønden. Du er altid velkommen til at henvende dig i infoskranken i bibliotekets betjeningstid.
Derudover kan du booke en bibliotekar. 
Er du pensionist eller førtidspensionist kan du deltage i IT-undervisning i Brønden på alle niveauer.

Lektiecafé
Er pt. sat på pause 
Ungdommens Røde Kors afholder lektiecafé i Brønden hver torsdag kl. 16-17.30. For alle børn, der har brug for hjælp til lektierne, så kom glad og husk lektierne. I ferier bliver der ikke afholdt lektiecafé.